Kim dla katolików jest papież?

O tym, że papież jest uważany za głowę Kościoła Katolickiego, wie chyba każdy. W tym kontekście pełni on przede wszystkim funkcję osoby, która ma prawo podejmowania wszelkich decyzji dotyczących kwestii doktryny katolickiej oraz takich spraw, jak na przykład wynoszenie świętych na ołtarze. Nie bez przyczyny papież jest często określany mianem Boskiego namiestnika na ziemi. Oczywiście zgodnie z wiarą katolicką, papież w pełnieniu swoich obowiązków działa pod wpływem mocy pochodzącej do Ducha Świętego, który obdarza go mądrością i zrozumieniem. Dzięki temu decyzje podejmowane i ogłaszane przez papieża są uznawane po prostu za nieomylne. W praktyce jednak jest tak, że każda decyzja jest najpierw szeroko dyskutowana w gronie kardynałów oraz doradców, których w Watykanie jest bardzo wielu. I choć ostateczna decyzja zawsze należy do papieża, musi on zapoznać się ze wszystkimi za i przeciw zanim podpisze jakikolwiek dokument. Jednak papież pełni także funkcje głowy państwa. Choć Watykan jest jednym z najmniejszych krajów świata, ma swoich ambasadorów na całym świecie. Ma też swoje prawo oraz własną policję. Prowadzi też własną politykę zagraniczną. W tym kontekście papież jest więc osobą, która reprezentuje nie tylko wszystkich katolików, ale też własny kraj. Kraj, którym najzwyczajniej w świecie rządzi. Choć nie ulega wątpliwości, że te rządy są specyficzne.

Both comments and pings are currently closed.