Kult świętych w religii katolickiej

Kult świętych to jedna z podstaw wiary każdego katolika. Jest to coś, co odróżnia katolicyzm od innych odłamów chrześcijaństwa, jak choćby protestantyzm. W katolicyzmie kult świętych jest szczególnie rozbudowany. Chyba każdy wie o tym, że w liturgii katolickiej podczas różnych ważnych wydarzeń śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych, których prosi się o opiekę i modlitwę. Oczywiście innym przykładem kultu świętych jest nadawanie kościołom patronów i bardzo uroczyste obchodzenie tak zwanego odpustu. Obecnie niestety odpust ten większości ludzi kojarzy się przede wszystkim z kolorowymi straganami, na których kupić można różnego rodzaju zabawki i słodycze. Jednak sam odpust oznacza, że jeśli dany wierny w tym konkretnym dniu weźmie udział w liturgii Mszy Świętej oraz w specjalnym nabożeństwie ku czci patrona kościoła i jednocześnie będzie w stanie tak zwanej łaski uświęcającej, uzyska odpust zupełny grzechów. Jest to związane z całym systemem wierzeń dotyczących właśnie grzechów ich odpuszczania i odkupienia podczas sakramentu spowiedzi. Oczywiście kult świętych w katolicyzmie przejawia się także w tym, że w kościołach oraz w wielu domach znaleźć można wyobrażenia świętych patronów, którzy przedstawiani są zazwyczaj podczas ważnych wydarzeń ze swojego życia. Wydarzeń, które miały ogromny wpływ także na życie wspólnoty chrześcijańskiej.

Both comments and pings are currently closed.