Miliony ofiar w imię religii

W życiu każdego mieszkańca Ziemi jest co najmniej parę wielce doniosłych idei. Jakie ustalają wprost czynnik konstruujący również wskazujący bieg życiu. Są ideą konsolidującą osoby jak i również tworzących podstawy funkcjonowania całych krajów i narodowości. A jedną spośród takich najistotniejszych spraw jest ewidentnie wiara. Od początków naszego istnienia znajduje się ona silnym impulsem, jaki ingeruje na dzieje mieszkańców Ziemi. Religia jest w prehistorii tymże elementem, który znajduje się obecny przez cały czas i przez który rozpoczęła się wielka liczba wojennych zawirowań. I utraciło w nich życie setki, jeśli nie więcej, mln ludzi. Aż do dnia aktualnego stanowi tę niwę. Na planecie istnieje kilka najważniejszych wyznań, jakich wyznawcy tworzą większą część ludzi naszej planety. Z tych religii najbardziej rozpowszechnioną a także największą wydaje się katolicyzm. Katolicy przedstawiają niemal 35% ludzi naszej planety. Druga najistotniejsza religia to Religia islamska, którego wyznawców istnieje na świecie plus minus 24%. I to te naturalnie wyznania przedstawiają w minionych wiekach najbardziej znaczących przeciwników. Fanatycy obu przyjmują swoją za najważniejszą oraz niestety nieprzerwanie, częstokroć nader drapieżnie, próbują nakłaniać pozostałych do swej motywacji. I wygląda na nieszczęście, że ten przebieg nazbyt szybko nie zamknie się.

Both comments and pings are currently closed.